Q-Rekrutt

01st okt 2015, Author: fal

Jobb i Q-Meieriene Resultater skapes av mennesker og gjennom mennesker. Q-Meieriene arbeider for å tiltrekke seg og ansette de best egnede personer til de jobber som skal fylles - og ikke minst utvikle og beholde dyktige ansatte. I Q-Meieriene er vi åpne og ærlige, og dette etterlever vi også når vi rekrutterer, hos oss får alle svar.

Gode ledere i Q-Meieriene kjennetegnes ved at de er ambisiøse, langsiktige, forbedringsorienterte og samhandlende. Vi prøver å tenke utenfor boksen i alle ledd, som for eksempel når vi skulle rekruttere ny fabrikksjef på Jæren.

Q-Meieriene er eid av Kavlikonsernet som igjen er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Deler av overskuddet vårt går direkte til Kavlifondet, som igjen deler ut midler til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Q-Meieriene lever av å lytte til forbrukerne, og i år gjør de et betydelig taktskifte. De inviterer forbrukerne inn til seg, til en aktiv dialog på nye nettsider. Hos Q-Meieriene er forbrukeren sjefen. De har ambisjon om å ha nærkontakt med enkeltforbrukere og grupper av forbrukere.

Comments (0)